Uw dossier

Uw dossier

Uw dossier

Uw gegevens en dossier

In ons zorginformatiesysteem staan de persoonsgegevens van onze cliënten. Het gaat hierbij om de namen, adressen, telefoonnummers, BSN-nummers, verzekeringsgegevens, naam van de huisarts, namen van de contactpersonen enz. Ook staan hier uw medische gegevens geregistreerd.

Wijziging cliëntgegevens

Bent u al ingeschreven bij Zorggroep Elde, maar zijn er persoonlijke gegevens (uw adres, huisarts, telefoonnummer of zorgverzekeraar) gewijzigd? Wij verzoeken u vriendelijk deze wijzigingen door te geven. Dit kan via uw contactpersoon bij Zorggroep Elde.

Inzage of kopie medische gegevens

Wilt u inzage in uw medische gegevens, of hiervan een kopie opvragen? U kan hiervoor contact opnemen met uw contactpersoon bij Zorggroep Elde. Voor een toelichting op deze mogelijkheid klik hier.

Elektronisch Cliënten Dossier (EPD)

Zorggroep Elde werkt volledig digitaal. Dit betekent dat al uw cliëntgegevens elektronisch worden bijgehouden. Zelf kunt u voortaan thuis uw eigen gegevens inzien via uw Clientportaal.