Uw privacy

Privacy

Zorggroep Elde wil uw privacy in alle opzichten zo goed mogelijk waarborgen. Of het nu gaat om het vastleggen van uw gegevens, of bijvoorbeeld om het kunnen spreken van de zorgverlener zonder dat anderen meeluisteren. Hieronder vindt u meer informatie over de privacy wat betreft uw persoonlijke en medische gegevens.

Uw persoonlijke en medische gegevens

Als u cliënt wordt van Zorggroep Elde nemen wij uw persoonlijke gegevens op in onze administratie en leggen wij een medisch dossier over u aan. Dit is een wettelijke plicht. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Alleen uw behandeld arts(en) en de medewerkers van het ziekenhuis die rechtstreeks betrokken zijn bij uw behandeling hebben toegang tot uw persoonlijke en medische gegevens. Zij zijn wettelijk verplicht tot geheimhouding van gegevens die zij beroepshalve vernemen (beroepsgeheim).

Contactpersoon

De zorgverleners van Zorggroep Elde verstrekken alleen informatie over u aan uzelf, of aan de contactpersoon die u zelf voordraagt. U kunt deze contactpersoon alleen zelf aan uw contactpersoon doorgeven. Bespreek met uw naasten wie uw contactpersoon voor Zorggroep Elde is. Dit kan bijvoorbeeld een partner, familielid of vriend zijn. Anderen die om informatie vragen, worden verwezen naar uzelf, of naar uw contactpersoon.

Gebruik van geanonimiseerde gegevens

Landelijk worden er over diverse ziekten gegevens verzameld (registraties). Zo wordt de kennis over specifieke ziekten groter en kunnen behandelingen verbeteren. Onder bepaalde voorwaarden mogen gegevens over uw ziektebeeld zonder uw toestemming gebruikt worden voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs. Belangrijkste voorwaarde is dat de betreffende gegevens anoniem worden verwerkt. Dat wil zeggen dat deze gegevens later niet gekoppeld kunnen worden aan de naam van een cliënt.

Ook Zorggroep Elde verstrekt soms geanonimiseerde gegevens voor dit soort registraties. Heeft u bezwaar tegen het verstrekken van uw (geanonimiseerde) gegevens aan derden? Dan kunt u dit schriftelijk melden bij Functionaris Gegevensbescherming van Zorggroep Elde, postbus 74, 5280 AB Boxtel.