Uw toestemming

Uw toestemming

Hebben wij uw toestemming?

Zorggroep Elde is verplicht gegevens van u te registreren en te bewaren. Onder bepaalde voorwaarden mogen wij gegevens van patiënten delen met anderen en/of gebruiken voor nader onderzoek.

Lees meer over het bezwaar maken tegen:

Bewaren dossier

Wettelijk is het ziekenhuis verplicht uw medisch dossier tot 15 jaar na de laatste behandeling te bewaren.

Wilt u (delen van) uw medisch dossier eerder laten vernietigen? Een verzoek hiertoe kunt u indienen via een formulier welke u kunt opvragen bij uw contactpersoon van Zorggroep Elde. De arts kan uw verzoek weigeren als uw gegevens nodig zijn voor verdere behandeling of als de informatie in uw dossier van belang is voor andere patiënten.

Gebruik medische gegevens

Bij uw behandeling en/of onderzoek bij Zorggroep Elde worden persoonlijke en medische gegevens over u vastgelegd in uw Elektronisch Patiënten Dossier. Dit zijn bijvoorbeeld de diagnose, de behandeling die u krijgt en de resultaten van de behandeling. Deze gegevens zijn nodig om u goed te kunnen onderzoeken en behandelen.

Delen medische gegevens met andere zorgverleners

Zorggroep Elde houdt al uw medische gegevens bij in een Elektronisch Patiënten Dossier (EPD). De wet schrijft voor dat een zorgverlener of ziekenhuis zonder uw toestemming geen medische gegevens mag delen met andere zorgverleners. Wilt u dat uw huisarts of uw specialist uw medische gegevens in het EPD kan inzien? Dan moet u Zorggroep Elde eenmalig toestemming geven om uw gegevens te delen.

Als uw zorgverlener inzage heeft in uw medische gegevens van Zorggroep Elde, kan hij/zij zich een completer beeld vormen van uw medische situatie. Onderzoeken en behandelingen kunnen beter op elkaar afgestemd worden. U krijgt de juiste zorg en onnodige afspraken worden voorkomen.

Wilt u toestemming geven om uw medische gegevens te delen met uw huisarts of uw specialist, dan kunt u dit doorgeven aan de specialist ouderengeneeskunde of behandelaar.

Delen medicatiegegevens met uw behandelaar van Zorggroep Elde

Uw behandelaar van Zorggroep Elde wil graag precies weten welke medicijnen u gebruikt, ook de medicijnen die bijvoorbeeld uw huisarts heeft voorgeschreven. Uw thuisapotheek houdt dit bij in het Actueel Medicatie Overzicht (AMO). Uw thuisapotheek kan dit voor u uitprinten. Vraag hier om wanneer een medewerker van Zorggroep Elde hier om vraagt. Aan de hand van uw AMO, controleren we welke medicatie u op dit moment gebruikt. Na goedkeuring van de arts vermelden we deze medicijnen in uw Elektronisch Patiënten Dossier.