Onze kwaliteit in één oogopslag

Kwaliteitsvenster

Kwaliteitsvenster

Zorg voor kwaliteit verdient alle aandacht! Van iedereen die bij onze cliënten betrokken is. Van de zorgverlener aan het bed tot de gastvrouw die zorgt voor een heerlijke maaltijd. Van de facilitair medewerker die zorgt dat alles schoon is, de beleidsmedewerker die het kwaliteitsbeleid ontwikkelt tot de mantelzorgers en vrijwilligers. Belangrijke leidraad voor het kwaliteitsbeleid van Zorggroep Elde is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Het kwaliteitskader beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. De manier waarop wij werken aan kwaliteit wordt (voortdurend) vastgelegd in een kwaliteitsplan en in het kwaliteitsvenster. Het kwaliteitsvenster geeft u direct inzicht in de kwaliteit van onze zorg en ondersteuning. In ons meerjarenbeleidsplan van 2018 tot en met 2020 staat beschreven hoe wij de komende jaren gaan werken aan de kwaliteit van zorg.

In onderstaand kwaliteitsvenster zijn de eerste drie blokken speciaal geschreven voor cliënten en hun naasten.