Naastenparticipatie

Samen met naasten wordt gekeken hoe zij meer en beter betrokken kunnen worden bij het leven van hun dierbare die of thuis of in een van onze verpleeghuizen gebruik maakt van onze zorg en ondersteuning. Om dat contact met de direct betrokkenen nog beter te waarborgen en te vergemakkelijken worden onder andere digitale hulpmiddelen ingezet. Een voorbeeld is het cliëntenportaal.

Zorggroep Elde vindt het belangrijk dat de cliënt bij ons zijn/haar leven kan voortzetten zoals de cliënt dat gewend is.  Onder de noemer ‘Zie de cliënt’ willen we samen met naasten kijken naar manieren om de cliënt nog beter te leren kennen om zo goed mogelijk aan te kunnen sluiten bij diens wensen en behoeften. We investeren in tijd en de middelen die onze medewerkers nodig hebben om het echte gesprek met de cliënt en zijn naasten nog beter te kunnen voeren.

We zijn er van overtuigd dat het verbeteren van participatie van naasten binnen Zorggroep Elde leidt tot een verhoogde zelfredzaamheid en betere kwaliteit van leven voor de cliënt en leidt tot betere relaties tussen cliënt, naasten en zorgverleners.

Resultaten

Hieronder worden de resultaten uit de verbeterplannen op het gebied van naastenparticipatie voor 2018 beschreven.

1. Participatiemarkt

Begin oktober heeft op 2 momenten een participatiemarkt voor naasten, cliënten,.. Lees meer

1. Participatiemarkt

Begin oktober heeft op 2 momenten een participatiemarkt voor naasten, cliënten, medewerkers, vrijwilligers en andere geïnteresseerden. Tijdens deze bijeenkomsten heeft het verhalentheater situaties gespeeld uit de praktijk waarbij interactie plaats heeft gevonden met het publiek. Daarnaast zijn 5 thema’s aan bod gekomen:

  1. In contact; over het goede gesprek met de cliënt en naasten, de werking van het aangedane brein en een vragenlijst voor het ondersteunen van het goede gesprek.
  2. Levensverhaal; over het kennen van de cliënt en zijn geschiedenis met behulp van bijv. het levensboek.
  3. Samen doen; over het zoeken van verbinding met behulp van het cliëntenportaal, een maatje voor een bewoner en de mogelijkheden van shared care.
  4. De kleine dingen; over de praktische kleine voorbeelden met veel betekenis. Bijvoorbeeld een persoonlijke deur, een logboek voor het vastleggen van positieve momenten en andere kleine voorbeelden
  5. In ontwikkeling; de link naar leefplezier en het zelf aan het stuur staan van je eigen ontwikkeling.
Lees minder

2. Familienet

In 2018 zijn twee applicaties getest en heeft.. Lees meer

2. Familienet

In 2018 zijn twee applicaties getest en heeft ZGE besloten om familienet te gebruiken als digitaal platform om samen te werken met familie. Familie waardeert de foto’s en de verhalen die geplaatst worden. Lees minder

3. Toolbox naastenparticipatie

Voor medewerkers is een toolbox ontwikkeld waarbij.. Lees meer

3. Toolbox naastenparticipatie

Voor medewerkers is een toolbox ontwikkeld waarbij per thema een aantal onderwerpen en hulpmiddelen zijn uitgewerkt door middel van een korte uitleg en tips. Voorbeelden hiervan zijn het levensboek en de herinneringsdoos. Het levensboek en de herinneringsdoos kunnen dienen als:

  • stimulans voor het ophalen van herinneringen met bewoners;
  • communicatiemiddel tussen cliënt, naasten en professional;
  • aanvulling op de persoonlijke geschiedenis, zoals beschreven in het zorgleefplan door gebruik (foto) materiaal.
Lees minder