Concreet werken we nu al met:

 • Op alle locaties gratis Wifi
 • Obli: een handig instrument dat u eraan herinnert voldoende en regelmatig te drinken.
 • Personenalarmering
 • Boodschappenapp in de thuiszorg
 • GPS track en trace, sensoren
 • Medido: een medicijn’doosje’dat u helpt bij het tijdig en juist innemen van medicijnen
 • Beeldbellen
 • Zora: de zorgrobot
 • Elektronische huisdieren
 • Tovertafel
 • Ontsluiting digitaal zorgdossier op korte termijn gerealiseerd