Incidenten cliënten en medewerkers

Incidenten cliënten en medewerkers

Melding incidenten cliënten
Zoals in alle organisaties waar mensen werken gaat er ook binnen Zorggroep Elde wel eens iets fout. Daarom zijn er binnen de zorggroep verschillende MIC-commissies (Meldingen Incidenten Cliëntenzorg) ingesteld. Deze commissies onderzoeken incidenten zoals een val van een cliënt of fouten met medicijnen. Het gaat hierbij niet zozeer over de ‘schuldvraag’, alles is erop gericht fouten in de toekomst te voorkomen. De meeste MIC-meldingen betreffen valincidenten en medicijnincidenten. De MIC-commissie rapporteert hier intern over in een separaat jaarverslag. Om deze incidenten te voorkomen, worden extra inspanningen verricht.

Prisma-methode

Enkele incidenten zijn geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’.

De incidenten en de getroffen (verbeter)maatregelen worden structureel in het werkoverleg binnen de teams besproken.