Veiligheidsmanagement

Binnen Zorggroep Elde streven we naar een optimaal en bewust inzicht in de risico’s en het daarbij passend beleid van risicoreductie en niet op volledige beheersing en uitbanning van risico’s. Risico’s blijven tenslotte risico’s. We zorgen er voor dat we ze kennen, overzien en waar mogelijk minimaliseren en borgen. Juist in het licht van autonomie en zelfredzaamheid nemen alle betrokkenen een eigen verantwoordelijkheid voor weloverwogen risico’s. Een leven zonder gevaren bestaat niet.

Veiligheidsmanagement is onderdeel van dagelijkse praktijk

Wij beschouwen veiligheid als een natuurlijk onderdeel van de organisatie en als een vanzelfsprekend aspect van kwaliteit en preventie. Het faciliteren van een risicomanagement- (spoor 1) en veiligheidscultuur (spoor 2) zijn terug te vinden in plannen, activiteiten en processen die gericht zijn op kwaliteitsverbetering, Geïntegreerd veiligheidsmanagement is nadrukkelijk een onderdeel van het kwaliteitsbeleid. Zij zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het gaat om het systematisch werken aan kwaliteit met een focus op kritische processen en risicovolle situaties.

Zorggroep Elde onderscheidt zes onderdelen in het veiligheidsmanagement:

  1. Veiligheid van zorg
  2. Veiligheid van werk
  3. Veiligheid van gebouwen
  4. Veiligheid van bedrijfsvoering
  5. Reputatie/ bestuur/ governance/ integriteit
  6. Veiligheid van ICT-voorziening

Evaluatie

Tweemaal per jaar wordt het veiligheidsmanagement en de risico’s o.l.v. de Raad van Bestuur opnieuw besproken en zo nodig aangevuld. Zorggroep Elde wil bereiken dat we in voldoende mate in control zijn ten aanzien van veiligheidsmanagement: van ‘onbewust bekwaam naar bewust bekwaam’.