Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

Zorggroep Elde hecht veel belang aan goede governance waarbij alles gericht is op het leveren en waarborgen van goede zorg aan cliënten. Het bestuur en toezicht zijn conform de geldende kaders en normen ingericht.

Zorggroep Elde voldoet aan de volgende kaders en normen:

De diverse wetten, kaders en regelingen zijn sturingsinstrumenten die de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hanteren bij het vervullen van hun taken. De statuten, reglementen en protocollen van de organisatie zijn hierop gebaseerd. Jaarlijks worden deze documenten geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen.