Bestuur en toezicht

Bestuur en toezicht

De Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hechten veel belang aan goede governance waarbij alles gericht is op het leveren en waarborgen van goede zorg aan cliënten. In dit onderdeel van het kwaliteitsvenster wordt uiteengezet hoe Zorggroep Elde het bestuur en toezicht heeft ingericht.