Goed bestuur en toezicht

Zorggroep Elde staat voor goed bestuur en toezicht. Zij voldoet aan de volgende kaders en normen:

De diverse wetten, kaders en regelingen zijn sturingsinstrumenten die de Raad van Toezicht en Raad van Bestuur hanteren bij het vervullen van hun taken. De statuten, reglementen en protocollen van de organisatie zijn hierop gebaseerd. Jaarlijks worden deze documenten geactualiseerd op basis van de laatste ontwikkelingen.