Inspectie van de gezondheidszorg

Inspectie van de Gezondheidszorg
De Inspectie van de Gezondheidszorg (IGZ) valt onder het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en houdt toezicht op de veiligheid en de kwaliteit van zorg in Nederland.
De Inspectie verzamelt hiertoe onder andere gegevens over cliënttevredenheid, indicatoren die een beeld geven van de kwaliteit van zorg, onderzoekt calamiteiten en bezoekt zorgorganisaties.
Diverse gegevens en resultaten van indicatoren van Zorggroep Elde staan gepubliceerd op de website van https://www.kiesbeter.nl/

Bezoek IGZ

Na een bezoek van de inspectie wordt een rapport opgesteld. Deze rapporten zijn openbaar en zijn in te zien op de website van https://www.igz.nl/. De inspectie kan in bepaalde gevallen een zorginstelling dwingen om maatregelen nemen.
In juni 2017 heeft de inspectie een aangekondigd bezoek gebracht aan het Zorgexpertisehuis Liduina over het gebruik van vrijheid beperkende maatregelen. De bevindingen van de inspecteur waren positief.

Meldingen calamiteiten en incidenten
Elke zorgorganisatie is verplicht bepaalde incidenten en calamiteiten te melden bij de inspectie. Burgers kunnen incidenten ook individueel melden. In de periode van juli 2016 tot en met juni 2017 heeft Zorggroep Elde twee meldingen verricht aan de inspectie.

Andere vormen van inspectie
De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) bewaakt onder andere de veiligheid van voedsel en consumentenproducten. Eventuele inspecties door de NVWA aan Zorggroep Elde zijn met name gericht op de voedselveiligheid.

De Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de toezichthouder gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over onder andere de arbeidsomstandigheden van medewerkers.

Zorggroep Elde heeft van beide instanties langere tijd geen inspectie gehad en er hebben zich ook geen ernstige arbeidsongevallen voorgedaan.