Organisatieprincipes

Wat mogen cliënten en medewerkers van de organisatie verwachten?
Van de top van de organisatie mag je verwachten dat er een heldere visie ligt op bestuur, leiderschap en eigentijdse teamvorming. Dat er kaders zijn waarbinnen excellente zorg voor ouderen tot zijn recht kan komen en waarbinnen elke eigentijdse professional de ruimte krijgt het beste uit zichzelf te halen. We noemen dat ‘de visie op organiseren ‘.

Kompas
Onze visie op organiseren heeft consequenties voor onder andere de inrichting en structuur van werkgroepen en commissies, van clusters en de manier waarop wij met elkaar samenwerken. Onze kompas zijn de zeven basisprincipes. Deze basisprincipes hanteren we bij het verder richten en inrichten van onze organisatie. Dat gaat niet van de ene op de andere dag, maar passen we werkenderwijs toe.

Onze organisatieprincipes staan verder toegelicht in de bijlage.