Het besturen van een organisatie

Het besturen van een organisatie

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Zorggroep Elde geeft invulling aan de missie en visie van de organisatie en bestuurt de organisatie op zodanige wijze dat de continuïteit gewaarborgd is en blijft. Uitgangspunten zijn dat de cliënt centraal staat en de kwaliteit van zorg voldoet aan professionele standaarden en eigentijdse kwaliteits- en veiligheidseisen. Dit is de kerntaak van de bestuurder.
De belangen van de cliënt, de medewerker, de maatschappij en overige belanghebbenden worden daarbij zorgvuldig en evenwichtig gewogen.

Bestuurder

De bestuurder van Zorggroep Elde kent het zorgproces van nabij en loopt op gezette tijden mee. Zij is van origine verpleegkundige en onderhoudt haar vak. Ze snapt goed wat het betekent om voor iemand te zorgen en neemt dat mee in haar werk als bestuurder. De Raad van Bestuur bezit een leiderschapsstijl waarbij de visie op organiseren van Zorggroep Elde centraal staat en bijdraagt voor een juiste cultuur binnen de organisatie. Die cultuur kenmerkt zich door leren, van elkaar leren, verbeteren en ontwikkelen.

Samen bepalen

Bij het realiseren van de missie en visie kiest de Raad van Bestuur ervoor om dit in samenspraak te doen met diverse groepen medewerkers (waaronder verzorgenden, verpleegkundigen en behandelaars), cliëntenraad, ondernemingsraad. Ook cliënten en naasten worden uitgenodigd om actief mee te denken en mee te creëren.

De missie en visie van de organisatie is nader uitgewerkt in een meerjarenbeleidsplan ZGE 2018 – 2020. Jaarlijks wordt het meerjarenbeleidsplan omgezet in een jaarplan. Dit jaarplan is het kompas van de Raad van Bestuur en het Directieteam.