Betrokkenheid Raad van Toezicht

Raad van Toezicht

Binnen de maatschappij is een sterk veranderende visie op goed bestuur en toezicht. Zorggroep Elde is zich daar terdege van bewust. Veranderingen in visie vraagt aanpassing in de wijze waarop het bestuur en toezicht is ingericht. Wetten, kaders en regels zijn daarom aangepast. De Raad van Toezicht wil van toegevoegde waarde zijn voor cliënt, medewerker, bestuur/ organisatie en maatschappij. In de toezichtvisie wordt uiteengezet hoe de raad zijn toezicht inricht.

De Raad van Toezicht werkt conform de regels van goed bestuur en toezicht. Zij treedt op als een collegiale raad en heeft een toezicht-, advies- en werkgeversfunctie. De missie en de visie van de organisatie en waarde gedreven toezicht staan altijd centraal. De Raad van Toezicht treedt op diverse momenten in dialoog met medewerkers in de organisatie en bezoekt cliënten en locaties.

Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn

De Raad van Toezicht is lid van NVTZ, de Nederlandse Vereniging van toezichthouders in Zorg en Welzijn en voldoet aan de gestelde criteria van het Programma Goed Toezicht in zorg en welzijn. Dit accreditatieprogramma heeft als doel dat Raden van Toezicht een toegevoegde waarde leveren aan de zorgorganisatie en maatschappij. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht haar eigen functioneren, worden leer- en ontwikkelpunten benoemd en het deskundigheidsprogramma opgesteld.

Waardegedreven toezicht

Waardegedreven toezicht is een onderwerp dat hoog op de agenda staat van de Raad van Toezicht. De veranderende visie in de maatschappij op goed bestuur en toezicht vraagt aanpassing in de wijze waarop het bestuur en toezicht wordt ingericht. De nieuwe zorgbrede governance code (2017) stelt randvoorwaarden voor ´goede zorg´ aan
´de cliënt´. De bedoeling en de dialoog wordt centraal gesteld bij het bestuur en toezicht. In 2018 is de Raad van Toezicht op diverse momenten in dialoog getreden met medewerkers uit de organisatie. Dit uitgangspunt is tevens terug te vinden in de nieuwe visie op organiseren van Zorggroep Elde. In de bijlage ´Raad van Toezicht in dialoog´ worden enkele onderwerpen van 2018 toegelicht.