Raad van Toezicht

De veranderende visie in de maatschappij op goed bestuur en toezicht vraagt aanpassing in de wijze waarop het bestuur en toezicht worden ingericht. Wetten, kaders en regels zijn aangepast en de Raad van Toezicht werkt conform de regels van Goed bestuur en toezicht.

De Raad van Toezicht treedt op als een collegiale raad en heeft een toezicht-, advies- en werkgeversfunctie waarbij waarde gedreven toezicht centraal staat. De missie en visie van de organisatie staat daarbij centraal. De Raad van Toezicht treedt op diverse momenten in dialoog met medewerkers in de organisatie en bezoekt cliënten en locaties.

Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn
De Raad van Toezicht is lid van NVTZ, de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in Zorg en Welzijn, en voldoet aan de gestelde criteria van het Programma Goed Toezicht in zorg en welzijn. Dit accreditatieprogramma heeft als doel dat Raden van Toezicht een toegevoegde waarde leveren aan de zorgorganisatie en maatschappij. Jaarlijks evalueert de Raad van Toezicht zijn eigen functioneren, worden leer- en ontwikkelpunten benoemd en het deskundigheidsprogramma opgesteld.