Zorgkantoor en zorgverzekeraars

Zorgkantoor en zorgverzekeraars

Inkoop zorgverzekeraars

De zorg die geleverd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) kopen zorgverzekeraars in bij zorgorganisaties. Zorgverzekeraars hanteren daarbij bepaalde inkoopvoorwaarden. Deze voorwaarden kunnen betrekking hebben op o.a. cliënttevredenheid, de kwaliteit van zorg en de verschillende keurmerken die een zorgorganisatie heeft. Zorggroep Elde overlegt alle informatie die zorgverzekeraars nodig hebben voor hun inkoopbeleid.

CZ en VGZ zijn twee zorgverzekeraars waarmee Zorggroep Elde nauw mee samenwerkt.

inkoop Zorgkantoor

Het Zorgkantoor VGZ onderhandelt namens een aantal zorgverzekeraars over de inkoop voor langdurige zorg (WLZ). Bij de inkoop van zorg stelt het zorgkantoor inkoopvoorwaarden op. Zorggroep Elde vindt het belangrijk dat bij de gesprekken met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars een cliëntvertegenwoordiging aanwezig is. Een afvaardiging van de leden van de centrale cliëntenraad van Zorggroep Elde neemt daarom deel aan de gesprekken waarin onderhandeld wordt over de inkoop.