Zorgkantoor en zorgverzekeraars

Zorgverzekeraars
Zorgverzekeraars kopen zorg in bij zorgorganisaties voor zorg die geleverd wordt vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW). Bij de inkoop van zorg stellen zorgverzekeraars inkoopvoorwaarden op. Dit zijn een aantal eisen op het gebied van o.a. cliënttevredenheid en kwaliteit van zorgverlening. Hiervoor voert Zorggroep Elde cliënttevredenheidsmetingen uit en beschikt Zorggroep Elde over meerdere keurmerken.

CZ en VGZ zijn twee zorgverzekeraars waarmee Zorggroep Elde nauw mee samenwerkt.

Zorgkantoor
Het Zorgkantoor VGZ onderhandelt namens een aantal zorgverzekeraars de inkoop voor langdurige zorg (WLZ). Bij de inkoop van zorg stelt het zorgkantoor ook inkoopvoorwaarden op zoals zorgverzekeraars dit doen bij hun inkoop.

Zorggroep Elde vindt het belangrijk dat bij de gesprekken met het zorgkantoor en de zorgverzekeraars een cliëntvertegenwoordiging aanwezig is. Een afvaardiging van de leden van de centrale cliëntenraad van Zorggroep Elde neemt daarom deel aan deze gesprekken.