Lokale en regionale samenwerking
Binnen het Boxtelse samenwerkingsverband  Zorgzaam Boxtel  draagt Zorggroep Elde actief een steentje bij aan innovatieve projecten binnen de gemeente.
In 2016 is het digitale wijkplatform Naaste Buur gelanceerd. In de zomer van 2017 gaat een tuktuk senioren vervoeren naar voorzieningen in het centrum. Verder is het initiatief genomen om buurtgenoten samen te laten koken en eten, en biedt Woningstichting St. Joseph als deelnemer aan Zorgzaam Boxtel onder de noemer ‘Vliegende start’ starters op de woningmarkt versneld toegang als daar een maatschappelijke bijdrage tegenover staat.

Samen met collega zorgaanbieders Stichting Maasduinen en De Schakelring wordt op drie niveaus samengewerkt op het gebied van sociale en technologische innovaties. Er vindt uitwisseling van kennis en ervaring plaats over lopende of startende projecten. Samen wordt één bestaande – elders bedachte – innovatie geïmplementeerd waarbij wederom uitwisselen van ervaringen en van elkaar leren  voorop staat. Daarnaast wordt samen nagedacht over iets geheel nieuws, een eigen innovatie.