Sociale innovaties

Bij sociale innovaties gaat het om andere rollen voor iedereen die betrokken is bij Zorggroep Elde. Om nieuwe vormen van samenwerking met mensen binnen én buiten de organisatie of om andere manieren van werken. Sociale innovaties worden vaak ingegeven door veranderende inzichten of zienswijzen, maatschappelijke veranderingen en nieuwe mogelijkheden die zich aandienen.

Binnen Zorggroep Elde lopen verschillende projecten die te maken hebben met sociale innovatie. Goed voorbeeld is  ‘naastenparticipatie’.
Samen met naasten wordt gekeken hoe zij meer en beter betrokken kunnen worden bij het leven van hun dierbare die of thuis of in een van onze verpleeghuizen gebruik maakt van onze zorg en ondersteuning. Om dat contact met de directe betrokkenen nog beter te waarborgen en te vergemakkelijken worden onder andere digitale hulpmiddelen ingezet. Een voorbeeld is een cliëntenportaal.
Onder de noemer ‘Zie de cliënt’ onderzoeken we hoe we de cliënt nog beter kunnen leren kennen en welke middelen onze medewerkers nodig hebben om het echte gesprek met de cliënt en zijn naasten nog beter te kunnen voeren.
We schrappen regels die overbodig zijn.