Brancheorganisaties in de zorg kennen al enige tijd een Zorgbrede Governancecode.
In deze Governancecode is een klokkenluidersregeling opgenomen. Doel van deze regeling om bij te dragen aan de verbetering en zo nodig correctie van het eigen functioneren van de organisatie.

Wilt u de klokkenluidersregeling lezen klik dan op deze link.