Kwaliteit verdient alle aandacht

Kwaliteit verdient alle aandacht

Zorg voor kwaliteit verdient alle aandacht! Van iedereen die bij de zorg en bij onze cliënten betrokken is: van de zorgverlener aan het bed en de gastvrouw die zorgt voor een heerlijke maaltijd tot de facilitair medewerker die zorgt dat alles schoon is, de beleidsmedewerker die het kwaliteitsbeleid ontwikkelt én de mantelzorgers.

Kwaliteitsdenken en -handelen staan niet op zich, maar zijn onderdeel van het totale beleid van een organisatie. Een hulpmiddel om kwaliteit goed te kunnen sturen en processen te beheersen is het kwaliteitsmanagementsysteem. Doel is om de kwaliteit van de zorgverlening én de organisatie daaromtrent zo optimaal mogelijk te houden. Uiteindelijke doel is natuurlijk tevreden cliënten.

In het kwaliteitsvenster geeft Zorggroep Elde een overzicht op welke wijze zij werkt aan de kwaliteit van zorg. Per thema en/of onderdeel wordt een toelichting gegeven.