Werken aan kwaliteit

Werken aan kwaliteit

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Belangrijke leidraad voor het kwaliteitsbeleid van Zorggroep Elde is het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.

Het kwaliteitskader:

  • beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg.
  • biedt opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken.
  • vormt tevens het kader voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg.