Leren en werken aan kwaliteit

Leren en werken aan kwaliteit

Zorggroep Elde vindt het belangrijk om voortdurend te werken aan een nog betere kwaliteit. Dat doen we o.a. door te blijven leren, vooral van elkaar (binnen en buiten ZGE) te leren en zo te komen tot verbeteringen. Wij realiseren ons terdege dat werken aan kwaliteit niet vrijblijvend is. Op alle aspecten van zorg- en dienstverlening kunnen we leren. Dat reikt van veiligheid tot toegang van zorg, van het optimaliseren van werkprocessen en -protocollen tot een prettig woonomgeving en leefplezier. Allemaal uiteraard verbeteringen die leiden tot een zo aangenaam mogelijk leven van de mensen aan wie wij zorg leveren.

In het menu aan de linkerzijde leest u welke verbetertrajecten er binnen de locaties en voor bij Zorggroep Elde breed zijn en wat de (beoogde) resultaten zijn.