Personeelssamenstelling

Elke verpleeghuisorganisatie maakt voor de personeelssamenstelling gebruik van normen voor voldoende en vakbekwame medewerkers. Zonder voldoende, bevoegde en bekwame medewerkers kan er geen kwalitatief verantwoorde verpleeghuiszorg worden geleverd. Zorgroep Elde geeft momenteel vorm aan zogenaamde droomteams. Deze droomteams geven een invulling aan die optimale personeelssamenstelling, waarbij naast het verlenen van zorg de accenten ook zijn toegespitst op welzijnsbeleving van de cliënten.

Sollicitanten met een opleiding op het gebied van maatschappelijke zorg, pedagogisch werk en social work kunnen aan de slag als cliëntbegeleiders. Zij geven ondersteuning, begeleiden cliënten actief en bieden zorg aan cliënten en groepen cliënten (50 tot 80% van de werkzaamheden zijn geen verpleegtechnische handelingen). Daarnaast zijn er ook cliëntondersteuners aangenomen die zich richten op ondersteuning in de kwaliteit van leven voor de cliënten. Bij de start van hun werkzaamheden hebben zij maatwerkcursussen en een passend inwerkprogramma gevolgd waarin zij goede handvatten hebben gekregen over hoe zij onze bewoners een aangename dag kunnen geven. Zij-instromers en herintreders kunnen door middel van maatwerkopleidingen ook deel gaan uitmaken van deze droomteams.

De samenstelling van medewerkers zoals Zorggroep Elde deze momenteel heeft ingezet staat in de bijlage rechts. Deze samenstelling is gebaseerd op het kwaliteitskader voor de personeelsnormen.

Droomteams

Zorggroep Elde werkt aan het samenstellen van droomteams. De droomteams zijn het antwoord van Zorggroep Elde om aan de veranderende zorgvraag van cliënten te voldoen en onze topkwaliteit te kunnen behouden. Het centraal stellen van het welbevinden van cliënten, het voldoen aan de (voorlopige) personele norm van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en om een goed antwoord op de arbeidsproblematiek te kunnen geven, vraagt een aanpassing van ons huidige personeelsbestand.

De inrichting van de ondersteuning van het droomteam waarbij inzet van drie functies mogelijk is (gastvrouw, cliëntondersteuner en zorgassistent) is nieuw. Naar onze verwachting kunnen we daarmee een gedeelte van de huidige krapte in de zorg wegnemen en meer aandacht geven aan het welbevinden van onze cliënten. Medewerkers die de tijd en aandacht kunnen geven aan cliënten die dit nodig hebben.

In 2015 hebben we afscheid genomen van de functie helpende. Toen hebben we ingezet op de verzwaring van de zorg en afscheid genomen van deze groep medewerkers en hun expertises. De personele norm van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en de schaarste op de arbeidsmarkt in deze omvang, was niet te voorzien. De functie keert nu deels terug met een gewijzigde functie-inhoud en met de functiebenaming van zorgassistent.

De werving, selectie en aanstelling van cliëntondersteuners en zorgassistenten is inmiddels in volle gang en de eerste groep cliëntondersteuners is vanaf januari 2018 ingezet. Elke clusterdirecteur heeft, samen met de teams, de ideale samenstelling van de droomteams onderzocht. De samenstelling kan dus per cliëntengroep verschillen.