Zorggroep Elde breed

Doel:

Samen met de cliënt en zijn/haar naasten bespreken behandel-, zorg- en welzijnprofessionals of én hoe wij ondersteund kunnen zijn in het leven dat de cliënt wil leven, waarbij er een goede balans is tussen zorg, behandeling en welzijn.

Per cliënt is concreet terug te vinden hoe zijn/haar behoeften en wensen worden meegenomen in het dagelijkse leven.

Medewerkers nemen de ruimte om als “ondernemers” dat te doen wat bijdraagt aan het ondersteunen en begeleiden in het leven zoals de cliënt dat wenst te leven.

Aanpak:

Diverse projecten, waaronder

 • Leefplezierplan Leyden Academie
 • Betekenisvol bestaan
 • Optimale leefomgeving (‘slim gebouw’, mens en natuur)
 • Naastenparticipatie
 • Vrijwiligersbeleid
 • Begeleiding activiteitenbegeleiders en vrijwilligers

Voortgang

November 2018:

 • Kerngroep leefplezier programma voorstel doorgenomen.
 • bijeenkomsten kerngroep geplant elke 6 weken.
 • Programma voorstel eerste versie gereed.
 • Besluit DT 27 november projectleider welzijn aan te gaan nemen voor 24 / 28 uur voor de periode van 1 jaar.
 • projectleider zal binnen het programma leefplezier gaan vallen.

Oktober 2018:

 • Lokale en centrale cliëntenraden zijn betrokken bij de invoering.
 • Pilot Leyden Academie heeft plaatsgevonden op één afdeling en zal worden uitgerold, eerst naar locatie Liduina.