Zorggroep Elde breed

Doel:

Het doel van het programma Werkplezier bestaat uit drie pijlers:

 1. Versterken duurzame en gezonde vitaliteit van medewerkers over de volle breedte, waardoor balans in het werk en balans werk / privé toeneemt.
 2. Aansluiten bij talenten / competenties van medewerkers, zodat zij (nog) meer plezier in hun werk ervaren
 3. Medewerkers faciliteren om door te groeien in het autonoom functioneren.

Aanpak:

 • Zoeken naar ondersteuning in inhoudelijke deskundigheid op het gebied van werkplezier / werkgeluk
 • Project Warm Welkom nieuwe medewerkers digitaliseren
 • Medewerkers actief betrekken bij het programma Werkplezier
 • Ontwikkelen beleid talentontwikkeling en behoud van talent
 • Ontwikkelen beleid t.a.v. vitaliteit en de balans werk / privé (organisatiecultuur en -structuur)
 • Herinrichten Arbo, preventiestructuur en RIE
 • Preventie fysieke belasting
 • Nieuwe processen Argo Advies bestendigen waaronder het verzuimbeleid
 • Nadrukkelijk aansluiting vinden bij de programma’s Arbeidsmarkt, Leefplezier, en Zorg & Technologie
 • Beperken van personele uitstroom
 • Minimaal een rapportcijfer 8 scoren ten aanzien van werkplezier bij tevredenheidsonderzoek
 • Beperken ziekteverzuim tot minimaal 1% onder het landelijk gemiddelde verzuimcijfer

Voortgang

April 2019:

 • Project Warm Welkom is van start waarmee nieuwe medewerkers worden begeleid in de organisatie.
 • Werkgroep Werkplezier is actief en bezig met de vertaalslag te maken naar de praktijk.
 • Binnenkort vinden er gesprekken plaats met de Erasmus Universiteit rondom de externe advisering op het gebied van werkplezier en werkgeluk.

Implementatie herstructurering van leidinggevend kader is gestart begin 2019.

December 2018:

 • Overdracht voormalige werkgroep heeft plaatsgevonden.
 • Externe inhoudelijk deskundige is nog niet aangetrokken.
 • Onboarden digitaliseren: proces loopt.
 • Werkgroep (ZGE intern) is samengesteld. Wordt operationeel vanaf januari 2019. Samenstelling vanuit diverse geledingen.
 • Externe adviseur werkdruk(beleving) is van start gegaan.

Cluster 1 en 3

Een zichtbare leiding voor cliënten en medewerkers creëren door de organisatie structuur aan te passen waarbij de teamcoach direct gepositioneerd is binnen afdelingsprocessen.

Implementatie herstructurering van leidinggevend kader start begin 2019.


Locatiespecifiek

Verder vormgeven aan droomteams op verschillende locaties

 

Zorggroep Elde breed

Doel:

Zorgen voor een adequate personele bezetting en acties ondernemen en/of voorbereiden waardoor Zorggroep Elde ook in de toekomst kan voldoen aan de eisen vanuit de personeelsnorm (Kwaliteitskaders Verpleeghuiszorg en Wijkverpleging) en vanuit de eigen behoefte aan medewerkers om verantwoorde zorg te kunnen blijven leveren.

Subdoelen:

 1. Succesvolle initiatieven ontplooien voor een sterk regionaal employer brand.
 2. Bouwen aan een kwalitatief en kwantitatief gewenst personeelsbestand waarmee wordt voldaan aan de eigen norm en de personeelsnorm van de kwaliteitskaders.
 3. Behoud van huidig personeel.

Aanpak:

Diverse projecten, waaronder:

 • Personeelssamenstelling
  • Project verantwoorde personeelssamenstelling
  • Strategische Personeelsplanning
 • Arbeidsmarktcampagne
  • BBL’ers
  • Oriëntatiebaan/ zij-instromers/ herintreders/ gediplomeerden
  • “Werken bij” op website actualiseren
 • Onderscheidend arbeidsvoorwaardenpakket
 • Gezamenlijk werven met behulp van RAAT

Voortgang

Maart 2019:

Verschillende inspanningen rondom diverse projecten zijn al in gang gezet.
Programmavoorstel zal in april definitief gemaakt worden.

Januari 2019:

Voor 2019 zijn bijeenkomsten met de stuurgroep gepland. Ivm de raakvlakken met het programma Werkplezier is de programmamanager van dat programma, Jan-Kees Metz lid van de stuurgroep.

November 2018:

 • Er is een stuurgroep gevormd. Over de structuur van het programma en de verschillende projecten daarin vindt overleg plaats.
 • Inhoud van het programmaplan moet nog gemaakt worden. Bedoeling is dat het programmaplan eerste kwartaal van 2019 klaar is.

Oktober 2018:

 • Strategische personeelsplanning is gereed.
 • Binnen Transvorm, maar ook op de landelijke arbeidsmarktagenda is ZGE bestuurlijk en inhoudelijk sterk vertegenwoordigd.