Cliëntenraad

Bij Zorggroep Elde staat voorop dat cliënten zolang mogelijk de regie behouden over hun eigen leven. Wij vinden het belangrijk dat cliënten hun mening en wensen over dat wat er om hen heen gebeurt voldoende kenbaar kunnen maken.

Lokale cliëntenraden
De inspraak van cliënten op de locaties en binnen Thuis Zorggroep Elde verloopt via lokale cliëntenraden. Voor de lokale cliëntenraden is de clusterdirecteur/directeur Thuis Zorggroep Elde het aanspreekpunt.

Centrale cliëntenraad
In de Centrale Cliëntenraad (CCR) komt een afvaardiging van lokale cliëntenraden op voor de gemeenschappelijke belangen van álle cliënten. De CCR is onafhankelijk en zelfstandig.

De taken en bevoegdheden van de lokale cliëntenraden en de CCR zijn vastgelegd in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen. In die wet is beschreven wanneer de raad gebruik mag maken van het adviesrecht, instemmingsrecht en initiatiefrecht. Op deze manier hebben cliënten daadwerkelijk inspraak in vele aspecten van het beleid van Zorggroep Elde.