Ondernemingsraad

Binnen Zorggroep Elde behartigt de Ondernemingsraad de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. De Ondernemingsraad is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende clusters, locaties en afdelingen.

De leden van de Ondernemingsraad vergaderen met regelmaat over onderwerpen die instemmingsplichtig of adviesplichtig zijn of anderszins te maken hebben met de belangen van medewerkers. De raad heeft het recht op initiatief en informatie overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden.

De Ondernemingsraad van Zorggroep Elde wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid. OR-leden nemen deel aan diverse voorbereidende project- en werkgroepen, met thema’s passend bij de visie op organiseren.