Belangen behartigen

Belangen behartigen

Ondernemingsraad

Binnen Zorggroep Elde behartigt de Ondernemingsraad de belangen van zowel de medewerkers als de organisatie als het gaat om arbeidsomstandigheden, arbeidsverhoudingen en medezeggenschap. De Ondernemingsraad is een afspiegeling van medewerkers van de verschillende clusters, locaties en afdelingen.

De leden van de Ondernemingsraad vergaderen met regelmaat over onderwerpen die instemmingsplichtig of adviesplichtig zijn of anderszins te maken hebben met de belangen van medewerkers. De raad heeft het recht op initiatief en informatie overeenkomstig de Wet op de Ondernemingsraden.

De Ondernemingsraad van Zorggroep Elde wordt betrokken bij de totstandkoming van beleid. OR-leden nemen deel aan diverse voorbereidende project- en werkgroepen, met thema’s passend bij de visie op organiseren.

Resultaten

In het jaar 2018 zijn de volgende onderwerpen door de Ondernemingsraad behandeld:

Adviesaanvragen

 • Adviesaanvraag aanpassing werkkostenregeling 2018
 • Adviesaanvraag organisatiewijzigingen Expertise Centrum Complex Gedrag
 • Adviesaanvraag voorstel tot wijziging statuten St. ZGE
 • Adviesaanvraag inzet extern bureau voor onderzoek samenwerking
 • Adviesaanvraag aanstellen beoogde voorzitter Raad van Toezicht per 1 januari 2019
 • Adviesaanvraag richting en voortzetting verkenningstraject ZGE en Maasduinen
 • Adviesaanvraag werkkostenregeling 2019

Instemmingsaanvragen

 • Instemmingsaanvraag terugbetalingsregeling studiereglement
 • Instemmingsaanvraag attentieregeling
 • Instemmingsaanvraag nieuwe arbodienstverlener
 • Instemmingsaanvraag visie op gewenste omgangsvormen en integriteit
 • Instemmingsaanvraag update klachtenregeling medewerkers inzake ongewenste omgangsvormen
 • Instemmingsaanvraag update klokkenluidersregeling
 • Instemmingsaanvraag inzagerecht personeelsdossier
 • Instemmingsaanvraag protocol bewaartermijn
 • Instemmingsaanvraag update protocol verzuim
 • Instemmingsaanvraag aanpassing inrichting preventiemedewerker / uitvoeren RI&E
 • Instemmingsaanvraag aanpassing regeling dienstkleding ZGE
 • Instemmingsaanvraag update Sociaal Plan
 • Instemmingsaanvraag verlofdagen 2019
 • Instemmingsaanvraag Uitvoering RI&E en nadere uitwerking inrichting preventiemedewerker