• Ziekenhuizen en verwijzers
  • Bestuurlijk overleg VV&T
  • Bestuurlijk overleg gemeenten
  • Zorgzaam Boxtel
  • Ketenzorg netwerk (COPD, CVA, PTZ, Parkinson, dementie)
  • Huisartsen

Alzheimer Cafe/Brein