Decubituspreventie

Decubitus is een medische term voor doorliggen of doorzitten. Een decubitusplek is een plek waar de huid beschadigd is of beschadigd dreigt te raken. Dit ontstaat wanneer u lang in dezelfde houding zit of ligt. Uw huid drukt dan steeds op dezelfde plekken tegen de stoel of het matras aan.

Wat doen wij eraan om decubitus te voorkomen?

  • dagelijkse inspectie van de huid
  • het regelmatig veranderen van de houding/ wisselligging
  • het voorkomen van wrijving
  • goede hygiëne, o.a. het goed droog houden van de huid
  • inzet van een antidecubitusmatras of kussen
  • advies van een diëtiste i.v.m. inname voldoende voedingsstoffen om de huid in een goede conditie te houden

Decubitus is helaas niet altijd te voorkomen. Indien er toch een wond optreedt, wordt er samen met u of uw naaste een wondbehandelplan opgesteld.

Extra aandacht voor decubitus

Decubitus vraagt alertheid van iedereen die bij de zorg betrokken is. Op iedere locatie zijn experts huidletsel aanwezig. Zij kunnen directe collega’s adviseren over passende acties om decubitus te voorkomen. Zorggroep Elde heeft een wondverpleegkundige beschikbaar en een verpleegkundig specialist met wondzorg als specialisme. Een speciale commissie huidletsel volgt de landelijke ontwikkelingen en zorgt ervoor dat de juiste acties binnen Zorggroep Elde worden uitgezet om decubitus en ander huidletsel te voorkomen.