Het belang van hygiëne niet onderschatten

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënisch werken is van belang om besmetting met ziekmakende micro-organismen te voorkomen. Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Tevens wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Hygiëne bespreekbaar maken en houden

Binnen Zorggroep Elde is een infectiepreventiecommissie actief. Daarin hebben een specialist ouderengeneeskunde, manager behandeling, adviseur kwaliteit, verpleegkundigen en verzorgenden zitting. Wij werken nauw samen met de GGD. Ter voorkoming van een infectie-uitbraak treffen wij allerlei preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld instructies voor handen wassen, werkkleding en het bieden van faciliteiten om goede hygiëne na te streven. Indien er toch een uitbraak is zoals het norovirus, werken wij conform protocol.

De Inspectie van Gezondheidszorg controleert en toetst op hygiëne en infectiepreventie binnen verpleeghuisorganisaties zoals Zorggroep Elde. Zij letten vooral op:

  • Handhygiëne
  • Kleding
  • Stimuleren en ondersteunen van de bewoners bij goede hygiëne
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Reinigen en desinfecteren van ruimten
  • Opslag van steriele materialen

Wat belangrijk is rondom hygiëne is het voortdurend bespreekbaar maken met elkaar en elkaar durven aan te spreken als hygiëne niet conform de afspraken wordt nageleefd. Zorggroep Elde geeft veel aandacht aan het onderwerp hygiëne.

Verbeterplannen 2019

De resultaten van de interne audits uit 2019 zijn inmiddels bekend en op basis hiervan worden in 2019 een aantal verbeteracties uitgezet.

Resultaten 2018

In september 2018 organiseerde Zorggroep Elde een hygiëneweek. Het doel van deze hygiëneweek was meer bewustwording creëren onder medewerkers over het belang van persoonlijke hygiëne. Door middel van afdelingsbezoeken worden de medewerkers op een leuke manier attent gemaakt op welke zaken belangrijk zijn als het gaat om persoonlijke hygiëne. Bekijk hier een kleine impressie van een afdelingsbezoek.

In 2018 zijn ook interne audits uitgevoerd op het gebied van persoonlijke hygiëne en algemene hygiëne op de afdelingen. De resultaten zijn inmiddels binnen en worden verder geanalyseerd.

Zorggroep Elde heeft deel genomen aan het landelijk puntprevalentieonderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen, samen met onder andere de GGD en het RIVM. Dit onderzoek wil achterhalen hoe vaak resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomen. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen, zoals Zorggroep Elde, maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.