Het belang van hygiëne niet onderschatten

Hygiëne en infectiepreventie

Hygiënisch werken is van belang om besmetting met ziekmakende micro-organismen te voorkomen. Naarmate mensen ouder worden, functioneert het immuunsysteem minder en daardoor zijn ouderen gevoeliger voor infecties. Tevens wonen en werken mensen in een verpleeghuis dicht op elkaar waardoor besmetting eerder kan optreden.

Hygiëne bespreekbaar maken en houden

Binnen Zorggroep Elde is een infectiepreventiecommissie actief. Daarin hebben een specialist ouderengeneeskunde, manager behandeling, adviseur kwaliteit, verpleegkundigen en verzorgenden zitting. Wij werken nauw samen met de GGD. Ter voorkoming van een infectie-uitbraak treffen wij allerlei preventieve maatregelen. Bijvoorbeeld instructies voor handen wassen, werkkleding en het bieden van faciliteiten om goede hygiëne na te streven. Indien er toch een uitbraak is zoals het norovirus, werken wij conform protocol.

De Inspectie van Gezondheidszorg controleert en toetst op hygiëne en infectiepreventie binnen verpleeghuisorganisaties zoals Zorggroep Elde. Zij letten vooral op:

  • Handhygiëne
  • Kleding
  • Stimuleren en ondersteunen van de bewoners bij goede hygiëne
  • Gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Reinigen en desinfecteren van ruimten
  • Opslag van steriele materialen

Wat belangrijk is rondom hygiëne is het voortdurend bespreekbaar maken met elkaar en elkaar durven aan te spreken als hygiëne niet conform de afspraken wordt nageleefd. Zorggroep Elde geeft veel aandacht aan het onderwerp hygiëne.