Medicatieveiligheid

Bij het gebruiken van medicatie kan er wel eens iets fout gaan. Bij Zorggroep Elde doen wij er alles aan de medicatieveiligheid te waarborgen en waar mogelijk te verbeteren. Het uiteindelijke doel is dat u het juiste medicijn, op de juiste tijd, in de juiste hoeveelheid en dosering en op de juiste wijze krijgt toegediend. Zorggroep Elde werkt volgens de landelijke richtlijnen veilige principes in de medicatieketen. Daarvoor zijn afspraken gemaakt met onder andere de apotheker, huisartsen en specialisten. De verzorging komt dagelijks de medicatie aan u verstrekken, tenzij u de medicatie zelf beheert. Hierover maken we met u een afspraak.

Hoe wij zorgen voor veilig(er) medicatiegebruik?

Medicatie die u langdurig gebruikt (tabletten en capsules) wordt verpakt in een medicijnrol. Deze rol wordt wekelijks door de apotheek geleverd. Medicatie die niet in de rol kan worden verpakt (bijvoorbeeld halve tabletten, poeders, drankjes, zalfjes) wordt apart door de apotheek geleverd. Het tussentijds wijzigen in medicatie brengt risico´s met zich mee. Om deze risico´s te beperken voert Zorggroep Elde alleen bij dringende noodzaak een wijziging in medicatie direct door. In het andere geval wordt de wijziging doorgevoerd in de eerst volgende week wanneer de medicijnrol opnieuw wordt verstrekt. Bij risicovolle medicatie (bijvoorbeeld opiaten en insuline) die niet op de rol zit, vindt altijd een dubbele controle plaats.

Om te zorgen dat u niet onnodig medicatie slikt en om te checken of alle medicatie goed op elkaar is afgestemd, vindt minimaal één keer per jaar een medicatiereview met de arts en apotheker plaats.

Psychofarmaca

Psychofarmaca zijn kalmerende medicijnen. Zorggroep Elde gaat bewust om met het voorschrijven en geven van psychofarmaca. Zorggroep Elde zet zich in om het gebruik van psychofarmaca zoveel mogelijk te beperken. Het is een jaarlijks terugkerend agendapunt voor het overleg van de artsen met de apotheker. Ieder half jaar wordt het overzicht van het gebruik in psychofarmaca besproken in het artsenoverleg en acties ondernomen daar waar mogelijk. Daarnaast kijkt de geneesmiddelencommissie voortdurend naar verbetermogelijkheden.