Leren van incidenten

Leren van incidenten

Melding incidenten cliënten

Zoals in alle organisaties waar mensen werken gaat er ook binnen Zorggroep Elde wel eens iets fout. Daarom zijn er binnen de Zorggroep verschillende MIC-commissies (Meldingen Incidenten Cliëntenzorg) ingesteld. Deze commissies onderzoeken incidenten, zoals bijvoorbeeld een cliënt die uitglijdt door gladde zolen. Het gaat hierbij niet zozeer over de ‘schuldvraag’. Alles is erop gericht om van de fouten te leren en deze in de toekomst te voorkomen. De meeste MIC-meldingen bij Zorggroep Elde betreffen valincidenten en medicijnincidenten. De MIC-commissie rapporteert hier intern over in een separaat jaarverslag. Om deze incidenten te voorkomen, worden extra inspanningen verricht.

Prisma-methode
Ernstige incidenten worden geanalyseerd met behulp van de PRISMA-methode. PRISMA staat voor ‘Prevention and Recovery Information System for Monitoring and Analysis’. De incidenten en de getroffen (verbeter)maatregelen worden structureel in het werkoverleg binnen de teams besproken.