De inspectie vraagt ons aan te geven hoeveel cliënten in de laatste 30 dagen continu psychofarmaca hebben gebruikt. Als peildatum hebben wij de maand augustus 2016 genomen.

De IGZ wil ten aanzien van het gebruik van psychofarmaca het totaalpercentage van de cliëntpopulatie weten. Het totaalpercentage kan echter een vertekend beeld geven. De doelgroep en zorgzwaarte van de afzonderlijke bewoners bepalen immers de mate van gebruik van psychofarmaca. Bovendien schrijft voor bepaalde doelgroepen de huisarts of specialist psychofarmaca voor. Zorggroep Elde heeft dan geen invloed op het voorschrijfbeleid van de arts.
Daarnaast is er geen verschil gemaakt in het soort psychofarmaca en de dosering. De medicatie varieert van lichte slaapmedicatie tot medicatie voor ernstig onbegrepen gedrag en van frequent gebruik tot zeer incidenteel gebruik.

Voor iedere cliënt waarvoor de specialist ouderengeneeskunde medisch eindverantwoordelijk is, vindt één keer per jaar een medicatie-review plaats. Daarnaast is psychofarmaca een jaarlijks terugkerend agendapunt binnen het Farmaco Therapeutisch Overleg (het overleg tussen specialisten ouderengeneeskunde en de apotheker).

Zorggroep Elde heeft zelf het gebruik per locatie op afdelingsniveau in kaart gebracht en dit geeft ons een goed inzicht in het gebruik van de psychofarmaca. Dit kan aanleiding geven tot verbetering.