De inspectie stelt o.a. de vraag of wij de genoten scholing systematisch registreren en of wij deze informatie hebben opgenomen in de managementinformatie.

Er vindt goede registratie plaats van scholingen die medewerkers hebben gehad. Het gaat hier bijvoorbeeld om scholingen in het kader van wet- en regelgeving zoals BIG, BHV, als ook de landelijk erkende evv-scholing. De behaalde BIG scholingen worden bijgehouden in het digitale personeelsdossier. Ook de benodigde scholing wordt digitaal bijgehouden, zodat medewerkers ruim voor het verlopen van hun registratie weer worden opgeroepen. Op dit moment heeft ZGE nog geen digitaal leermanagementsysteem. De ontwikkeling hiervan staat gepland voor 2017.