Vrijheid met aandacht voor veiligheid

Vrijheid en veiligheid

Ons streven is u de vrijheid te bieden om te gaan en te staan waar u wilt: buiten de verpleeghuislocatie, misschien alleen binnen een afgebakend terrein van de locatie of alleen binnen de locatie of eigen afdeling. Het is de taak van Zorggroep Elde om u over de maximale mogelijkheden te laten beschikken. Het gaat daarbij niet om de vraag ‘waar of op welke manier moeten we u ergens in beperken’, maar om ‘waar en op welke wijze we u de meeste vrijheid kunnen bieden, mits onder veilige omstandigheden’. Daar waar mogelijk worden hulpmiddelen ingezet om een optimale vrijheid te realiseren. Onze visie op vrijheid is leidend in ons handelen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Soms is het onontkoombaar om bewegingsvrijheid te beperken en onder strike voorwaarden toe te passen. Maatregelen die voor de veiligheid van de bewoners binnen Zorggroep Elde kunnen worden ingezet zijn onder andere een bedhek omhoog, een sensorbel (bewegingsmelder die de verzorging alarmeert als een bewoner opstaat), een tafelblad voor op de rolstoel of een GPS.

Binnen sommige locaties van Zorggroep Elde maken we gebruik van leefcirkels. Per bewoner wordt bepaald welke mate van vrijheid verantwoord is. De leefcirkels waarbinnen u zich vrij kunt bewegen worden door middel van een slim polsbandje bewaakt. Afhankelijk van uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid en de cirkel die u kunt betreden gaan (lift)deuren bijvoorbeeld wel of niet open. Of kunt u wel of niet alleen naar de afgeschermde tuin, naar de hoofdingang en vluchtroutes. Middels het polsbandje is precies vastgelegd wie in welke cirkel kan komen. Als er medewerkers of familieleden bij u zijn kan de blokkade worden opgeheven. Er is ook een cirkel die het mogelijk maakt buiten het afgeschermde gebied van het Wereldhuis te komen. U kunt dan het gebouw uit voor bijvoorbeeld een wandeling. Via een GPS kunnen wij u volgen en indien nodig helpen. Voor elke bewoner wordt de bewegingsvrijheid apart ingesteld.

Verantwoording

Zorggroep Elde moet bij de Inspectie voor Gezondheidszorg aangeven welke vrijheidsbeperkende maatregelen we hebben ingezet, waarom en hoe vaak. Dit zijn altijd maatregelen die tot doel hebben vrijheid zoveel mogelijk te ondersteunen zoals bijvoorbeeld een sensorbel of GPS. De laatst genoemde maatregelen worden het meest ingezet bij Zorggroep Elde.

Meerdere keren per jaar wordt het overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen besproken en geëvalueerd door de Commissie Leven in Vrijheid en worden acties ondernomen waar mogelijk. Deze commissie zorgt voor kennis in de organisatie over wetgeving en actualiteiten m.b.t. vrijheid en veiligheid voor onze bewoners. Een van de onderwerpen waar de commissie Leven in Vrijheid zich voor in gaat zetten de komende periode is een traject dat de bewustwording bij medewerkers en hun deskundigheid op dit gebied moet vergroten. Het doel is het verminderen van de inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen en psychofarmaca.

Verbeterplannen voor 2019

Zorggroep Elde heeft het verbeterproject ‘Verminderen aantal VBM’s’ opgestart. Het doel van dit project is het zoveel mogelijk vermijden van onvrijwillige zorg en de inzet VBM’s om onze bewoners zo vrij mogelijk te laten wonen bij ons. Dit doen we onder andere d.m.v.:

  • scholing en bewustwording bij medewerkers;
  • tools voor de praktijk om de vrijheid van bewoners te veilig te garanderen;
  • communicatie, o.a. over de visie op vrijheid en duidelijkheid over het nemen van weloverwogen risico’s inzake het (niet)inzetten van VMB ´s.