Vrijheid met aandacht voor veiligheid

Vrijheid en veiligheid

Ons streven is u de vrijheid te bieden om te gaan en te staan waar u wilt: buiten de verpleeghuislocatie, misschien alleen binnen een afgebakend terrein van de locatie of alleen binnen de locatie of eigen afdeling. Het is de taak van Zorggroep Elde om u over de maximale mogelijkheden te laten beschikken. Het gaat daarbij niet om de vraag ‘waar of op welke manier moeten we u ergens in beperken’, maar om ‘waar en op welke wijze we u de meeste vrijheid kunnen bieden, mits onder veilige omstandigheden’. Daar waar mogelijk wordt domotica ingezet om een optimale vrijheid te realiseren. Onze visie op vrijheid is leidend in ons handelen.

Vrijheidsbeperkende maatregelen

Maatregelen die voor de veiligheid van de bewoners binnen Zorggroep Elde kunnen worden ingezet zijn onder andere een bedhek omhoog, een sensorbel (bewegingsmelder die de verzorging alarmeert als een bewoner opstaat), een tafelblad voor op de rolstoel of een GPS. Binnen het Wereldhuis maken we gebruik van leefcirkels. Per bewoner wordt bepaald welke mate van vrijheid verantwoord is. De leefcirkels waarbinnen u zich vrij kunt bewegen worden door middel van een slim polsbandje bewaakt. Afhankelijk van uw zelfredzaamheid en zelfstandigheid en de cirkel die u kunt betreden gaan (lift)deuren bijvoorbeeld wel of niet open. Of kunt u wel of niet alleen naar de afgeschermde tuin, naar de hoofdingang en vluchtroutes. Middels het polsbandje is precies vastgelegd wie in welke cirkel kan komen. Als er medewerkers of familieleden bij u zijn kan de blokkade worden opgeheven.

Er is ook een cirkel die het mogelijk maakt buiten het afgeschermde gebied van het Wereldhuis te komen. U kunt dan het gebouw uit voor bijvoorbeeld een wandeling. Via een GPS kunnen wij u volgen en indien nodig helpen. Voor elke bewoner wordt de bewegingsvrijheid apart ingesteld.

Verantwoording

Zorggroep Elde moet bij de Inspectie voor Gezondheidszorg jaarlijks aangeven welke vrijheidsbeperkende maatregelen we hebben ingezet, waarom en hoe vaak. Dit zijn altijd maatregelen die tot doel hebben vrijheid te ondersteunen zoals bijvoorbeeld een sensorbel of GPS. De laatst genoemde maatregelen worden het meest ingezet bij Zorggroep Elde. Tweejaarlijks wordt het overzicht vrijheidsbeperkende maatregelen besproken en acties ondernomen waar mogelijk.