Benchmark VVT

De benchmark VVT is “vergelijkend warenonderzoek” onder Nederlandse verpleeg- en verzorgingshuizen. In dit onderzoek wordt de cliënttevredenheid en medewerkerstevredenheid  en de bedrijfsvoering (financiën) onder de loep genomen. Op dit moment is het onderzoek lopende. Gegevens vanuit de benchmark zijn nog niet beschikbaar.