Net Promotor Score (NPS)

De zogenaamde Net Promotor Score (NPS) meet of cliënten en verwanten Zorggroep Elde aan anderen zouden aanbevelen als zorgorganisatie. In onderstaande figuur leest u de resultaten over het jaar 2016. Een NPS score wordt jaarlijks gemeten.

  • Voor somatiek is de score lager dan het landelijk gemiddelde in 2016. Een oorzaak hiervan zou kunnen zijn dat cliënten en naasten geen uiterste cijfers geven, maar kiezen voor de middenmoot. Daarnaast hebben er binnen Zorggroep Elde wat verhuizingen plaatsgevonden, wat wellicht voor wat onzekerheid heeft gezorgd onder bewoners en naasten.
  • De psychogeriatrische afdelingen (PG) scoren hoger dan het landelijk gemiddelde in 2016. Dat wil zeggen dat veel naasten van PG-bewoners onze organisatie zouden aanraden bij anderen.
  • De Thuiszorg scoort net iets lager dan het landelijk gemiddelde in 2016.