Van cliënten kunnen we veel leren

Leren van cliënten

Cliënttevredenheidsmetingen

Naast Zorgkaart Nederland is een jaarlijkse cliënttevredenheidsmeting voor Zorggroep Elde een belangrijk instrument om erachter te komen óf en in welke mate cliënten tevreden zijn.

Tevredenheid over verpleeghuizen van Zorggroep Elde

In 2018 heeft Zorggroep Elde een vragenlijst voorgelegd aan alle cliënten van de somatische afdelingen en aan vertegenwoordigers van cliënten van de psychogeriatrische afdelingen. De lijst met vragen is gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
De vragen zijn gericht op de onderdelen persoonsgerichte zorg en je veilig voelen. Ze gaan over compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Het tevredenheidsonderzoek vindt jaarlijks plaats.

Wat doet Zorggroep Elde met de gegevens?

De resultaten van het jaarlijkse tevredenheidsonderzoek worden geanalyseerd door de kwaliteitsadviseurs van Zorggroep Elde. Zij rapporteren hun bevindingen aan het directieteam en de cliëntenraden. Het directieteam en de cliëntenraden op hun beurt bespreken de waarderingen en zetten acties uit naar de betreffende locaties om verbeteringen door te voeren. Op iedere locatie worden de cijfers die betrekking hebben op die locatie zorgvuldig besproken in de teamoverleggen.

Resultaten

In de onderstaande figuur ziet u het algemene oordeel over de locaties en de thuiszorg en Zorggroep Elde als geheel. In de onderste rij staat het oordeel vermeld van alle cliënten van onderzoeksbureau Facit, dat dit onderzoek ook binnen Zorggroep Elde heeft uitgevoerd.

Cijfers tussen haakjes: gegevens van de laatste metingen intramuraal 2017 en Thuis 2016