Cliënttevredenheid

Naast Zorgkaart Nederland is een jaarlijkse cliënttevredenheidsmeting voor Zorggroep Elde een belangrijk instrument om erachter te komen of en in welke mate cliënten tevreden zijn. Tot aan 2016 gebeurde dit aan de hand van een (landelijk) vastgestelde vragenlijst, maar deze verplichting is komen te vervallen.

In 2016 heeft Zorggroep Elde daarom een eigen vragenlijst voorgelegd aan alle cliënten van de somatische afdelingen en aan de vertegenwoordigers van cliënten van de psychogeriatrische afdelingen. De vragen waren sterk gericht op de wijze waarop cliënten én verwanten onze zorg- en diensten echt ervaren. Hoe gastvrij vinden zij Zorggroep Elde? Is er echt sprake van liefdevolle zorg en worden aan vragen van onze cliënten echt aandacht besteed?

Binnen de thuiszorg (Thuis Elde) is nog wel de verplichte vragenlijst gebruikt.

Ook voor 2017 staat weer een tevredenheidsonderzoek onder onze cliënten op de agenda. De uitslagen worden in het najaar verwacht.