Cliënttevredenheidsmetingen

Naast Zorgkaart Nederland is een jaarlijkse cliënttevredenheidsmeting voor Zorggroep Elde een belangrijk instrument om erachter te komen of en in welke mate cliënten tevreden zijn.

Tevredenheid over verpleeghuizen van Zorggroep Elde
In 2017 heeft Zorggroep Elde een vragenlijst voorgelegd aan alle cliënten van de somatische afdelingen (SOM) en aan de vertegenwoordigers van cliënten van de psychogeriatrische afdelingen (PG). Deze vragenlijst is gebaseerd op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en met name gericht op de onderdelen persoonsgerichte zorg en het zich veilig voelen. De vragen gingen dan ook over compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen. Een tevredenheidsonderzoek vindt jaarlijks plaats.

In de figuur rechts kunt u per locatie van Zorggroep Elde zien wat zij scoren voor de verzorging en voor de instelling als geheel. Zorggroep Elde scoort op de psychogeriatrische afdelingen een 8.5 gemiddeld. Op de somatische afdelingen geven de cliënten een 8.1 voor de verzorging en een 8 voor de instelling als geheel.

Tevredenheid over thuiszorg
Binnen de thuiszorg (Thuis Elde) wordt gebruik gemaakt van een landelijk vastgestelde vragenlijst. In 2016 scoort de thuiszorg een 7.9. Cliënten waarderen de thuiszorgmedewerkers met een 8.3.