Medewerkerstevredenheid

Een medewerkerstevredenheidsonderzoek geeft de organisatie het inzicht hoe de medewerkers in de organisatie staan. Tegelijk zorgt het voor sociale innovatie door de dialoog voor verbetering te openen: leidinggevenden ervaren hoe eenvoudig ze samen met hun team verbeterpunten kunnen oppakken. Het onderzoek vormt daarmee een directe indicator voor de prestaties van de organisatie en een bron van informatie vanuit de eigen medewerkers om prestaties te verbeteren.

De medewerkers weten als geen ander wat er handiger en slimmer kan. Door ze hierbij te betrekken, ervaren ze werkplezier en presteren zij beter. Hierdoor worden wij als organisatie innovatiever, wendbaarder en cliëntgerichter.

Het onderzoek brengt meer in kaart dan alleen de tevredenheid van de medewerkers. De organisatie kan zien hoe het staat met bijvoorbeeld de bevlogenheid, betrokkenheid, vertrekintentie en de werkdruk.

In 2018 heeft het medewerkerstevredenheidonderzoek plaatsgevonden binnen ZGE.

Medewerkers die bevlogen én betrokken zijn, hebben hart voor hun werk en hart voor de organisatie. Ze staan positief tegenover beide en zetten zich in om zichzelf en de organisatie continu te verbeteren. Zowel de bevlogenheid als de betrokkenheid, hebben een score van ruim 8,0.

Daarnaast is uit het onderzoek naar voren gekomen dat onze medewerkers tevreden zijn, dit wordt beoordeeld met een 7,9.