Ongenoegens en klachten medewerkers

Bij ongenoegens en klachten is de eerste stap om dit te bespreken met de betreffende persoon. Mocht dit niet tot een bevredigende oplossing leiden dan kan de medewerker de klacht voorleggen bij een leidinggevende. Wil de medewerker er in vertrouwen over praten, dan kan hij/zij een beroep doen op één van de twee vertrouwenspersonen binnen de organisatie.

Klachtencommissie voor medewerkers

tekst volgt

Klokkenluidersregeling

Elke organisatie moet beschikken over een klokkenluidersregeling volgens wat is afgesproken in de Zorgbrede Governancecode. Doel van klokkenluidersregeling is om bij te dragen aan de verbetering en zo nodig correctie van het eigen functioneren van de organisatie.
In 2016 is er geen melding via de klokkenluidersregeling binnengekomen.