Samen staan we sterker

Samen sterker

In haar meerjarenbeleidsplan heeft Zorggroep Elde een aparte paragraaf opgenomen over de samenwerking met anderen. Als organisatie voelen wij ons verantwoordelijk voor een zorgzame samenleving waarin we naar elkaar omkijken. We noemen dit de samenmaatschappij: een maatschappij waar ook de ouder wordende mens kan rekenen op (meer) begrip. Daarom werken wij graag mee aan een betere beeldvorming van ouderen. Zorggroep Elde neemt haar maatschappelijke verantwoordelijkheid en participeert in projecten van algemeen maatschappelijk belang.

Zorggroep Elde zoekt op verschillende terreinen verbinding met de maatschappij. Onder andere door deelname aan Zorgzaam Boxtel, het organiseren van ‘De Weken van Elde’, deelname aan het bevorderen van dementievriendelijke gemeenten en het verkrijgen van rookvrije generatie, maar ook dragen we duurzaam ondernemen een warm hart toe.