Samen staan we sterker

Samen sterker

In haar meerjarenbeleidsplan heeft Zorggroep Elde een aparte paragraaf opgenomen over de samenwerking met anderen. Als organisatie voelen wij ons verantwoordelijk voor een zorgzame samenleving waarin we naar elkaar omkijken. We noemen dit de samenmaatschappij: een maatschappij waar ook de ouder wordende mens kan rekenen op (meer) begrip. Daarom werken wij graag mee aan een betere beeldvorming van ouderen. We dragen onder andere de dementievriendelijke gemeente, een rookvrije generatie en duurzaam ondernemen een warm hart toe.