De weken van Elde

In april 2018 heeft Zorggroep Elde voor de eerste keer ‘De Weken van Elde’ georganiseerd. Alle locaties van Zorggroep Elde hebben allerlei activiteiten rondom verschillende thema’s voor verschillende doelgroepen georganiseerd. Tijdens De Weken van Elde laat Zorggroep Elde zien wat zij allemaal te bieden heeft en wil ze graag de omwonenden en burgers ontmoeten om ze nog meer bij Zorggroep Elde betrekken. Actief samen optrekken in het belang van onze cliënten. Samen krijgen we meer voor elkaar. De Weken van Elde waren een succes en wordt in 2019 wederom opnieuw georganiseerd.

Dementievriendelijke gemeenten

Zorggroep Elde participeert in diverse overleggen om mede vorm te geven aan dementievriendelijke gemeenten. In een dementievriendelijke gemeente kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving, maakt de gemeente begeleiding op maat voor mensen met dementie en hun mantelzorgers en vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de gemeente (meer informatie zie website samendementievriendelijk.nl). Zorggroep Elde wil graag meehelpen om deze doelen voor de gemeenten in onze regio te bereiken.

Rookvrije generatie

Iedereen kan een steentje bij dragen voor het verkrijgen van een rookvrije generatie. De beweging ‘rookvrije generatie’ wil dat kinderen rookvrij opgroeien. Zien roken doet roken. De beweging wil kinderen beschermen tegen de schadelijke effecten van (mee)roken (meer informatie zie website rookvrijegeneratie.nl). Zorggroep Elde wil meehelpen om rookvrije omgevingen te creëren. Samen met het Jeroen Bosch ziekenhuis en collega-zorginstellingen in de regio willen we hieraan een bijdrage leveren. Onze zorglocaties zijn wij stapsgewijs rookvrij aan het maken voor onze medewerkers.

Duurzaam ondernemen

Duurzaam ondernemen kent vele facetten. Zorggroep Elde wil goed zorgen voor haar medewerkers zodat zij werkplezier beleven en vitaal blijven. Hiervoor hebben we speciale programma’s opgezet.
Maar ook wil Zorggroep Elde energie besparen waar het kan en gebouwen duurzaam inrichten. Aan een energiemanagementsysteem wordt gewerkt.