U bent bij ons in goede handen

In goede handen

De specialistische zorg van Zorggroep Elde

Zorggroep Elde heeft expertise op het gebied van:

  • Complex gedrag bij demente ouderen (Oleander)
  • Zorg voor mensen met morbide obesitas (Obesicare)
  • Geriatrische revalidatie (De Egelantier)
  • Palliatieve en terminale zorg in de laatste levensfase (Hospice Acacia)
  • Cultuurspecifieke, leefstijlgerichte zorg en geestelijke verzorging voor ouderen met diverse culturele achtergronden en/of geloofsovertuigingen (Wereldhuis)
  • Eerstelijnszorg