U bent bij ons in goede handen

In goede handen

Specialistische zorg

Zorggroep Elde heeft expertise opgebouwd op het gebied van:

  • Cultuurspecifieke, leefstijlgerichte zorg
  • Onbegrepen gedrag bij demente ouderen
  • Zorg voor mensen met morbide obesitas
  • Geriatrische revalidatie
  • Palliatieve en terminale zorg in de laatste levensfase
  • Geestelijke verzorging voor ouderen met diverse culturele achtergronden en/of geloofsovertuigingen