Kijken naar de mens achter de ziekte

Kijken naar de mens

De Oleander

Complex gedrag bij dementie

Binnen de ouderenzorg is complex en onbegrepen gedrag een veelvoorkomend en toenemend probleem. Dit geeft vaak lastige situaties voor medewerkers en verwanten maar zeker ook voor de cliënt zelf. Zorggroep Elde heeft een methodiek ontwikkeld om hier beter mee om te kunnen gaan, zonder direct naar medicatie te hoeven grijpen.

De Oleander

Belangrijk uitgangspunt bij De Oleander is dat een cliënt mag zijn wie hij/zij is, inclusief het complexe gedrag. Wij helpen mensen om zich prettiger te voelen.

Wij kijken naar het gedrag vanuit de mens zelf en de omgeving waarin hij of zij zich bevindt en proberen zo goed mogelijk aansluiten op de leefwereld van de cliënt. Het begint met een zorgvuldige observatie om de oorzaken van het (complexe) gedrag in kaart te brengen. In afstemming met zorgexperts vanuit verschillende gebieden, wordt een plan gemaakt. Ook familie wordt betrokken in het proces.

De Oleander heeft ook een consultatiefunctie binnen en buiten Zorggroep Elde. Zowel collega’s van onze locaties als collega’s van andere zorginstellingen maken gebruik van de kennis en kunde van De Oleander.

Meer weten? Neem dan ook eens een kijkje op de website van de Oleander.

De methoden bij De Oleander

De miMakkers (contactclowns) zijn een belangrijk onderdeel van De Oleander. De benaderingswijze die zij gebruiken, de zogenaamde miMakkusmethode, is erop gericht dat het gevoel van de cliënt erkend wordt en er mag zijn.

De Oleander complex gedrag zorggroep elde mimakkers methode
Verder wordt er gekeken naar de wijze waarop de prikkelverwerking plaatsvindt, de zogenaamde sensorische informatieverwerking. Deze methode geeft handvatten voor het beïnvloeden van de mate van alertheid van een cliënt. Ter illustratie: een cliënt die roept kan roepen omdat hij overprikkeld is, onderprikkeld is of zichzelf niet meer ervaart. Wij bieden vervolgens een behandelwijze aan die aansluit bij de behoefte van de cliënt.

Op De Oleander zijn inmiddels een aantal cliënten succesvol verhuisd naar reguliere afdelingen binnen of buiten Zorggroep Elde.

U kunt onder publicaties de films van De Oleander en miMakkers bekijken.