Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. U verliest een deel van uw zelfstandigheid, u mist uw vertrouwde woonomgeving en wordt vaak gescheiden van uw partner. U wordt afhankelijker van anderen en moet hen toelaten in uw leven. Ook voor uw naasten kan het moeilijk zijn om met de veranderende situatie om te gaan. In deze fase van uw leven kan geestelijk zorg voor u van bijzondere betekenis zijn.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met levens- en zingevingsvragen, maar ook bij ethische vragen. Bij ingrijpende gebeurtenissen komen dit soort vragen op, maar ook bij minder ingrijpende voorvallen. Dan kan het helpen om daarover te praten met iemand. Binnen Zorggroep Elde werken vijf geestelijk verzorgers, verspreid over de locaties. Daarnaast zijn er ook vrijwilligers actief binnen de geestelijke verzorging.

Persoonlijk en passend bij uw geloofsovertuiging

Zorggroep Elde biedt cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg aan haar cliënten. De geestelijk verzorgers van Zorggroep Elde sluiten zich aan bij uw levensbeschouwelijke en culturele achtergrond, alsook bij uw persoonlijke levensverhaal en uw  kijk op het leven. Wij helpen u om uw eigen antwoorden te vinden op de levensvragen die u stelt.

hospice acacia zorggroep elde boxtel

Kerstmis, Divali én Suikerfeest

Wij vinden het belangrijk dat u als bewoner (met uw verwanten) de grote feesten volgens uw levensbeschouwelijke traditie kunt vieren. Dat betekent dat de vieringen die wij in de locaties van Zorggroep Elde verzorgen heel divers zijn. Er wordt niet alleen Kerstmis en Pasen gevierd, maar bijvoorbeeld ook Divali en het Suikerfeest. Divers zijn ook de talloze kleinere rituelen in onze huizen. De ene bewoner helpt het om een Weesgegroetje bidden, voor de ander is een tekst uit de Koran een enorme steun.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Persoonlijke gesprekken
  • Groepsgesprekken en ontmoetingen rondom levensthema’s
  • Vieringen, rituelen en gebruiken
  • Ondersteuning rondom het levenseinde

Wilt u meer informatie over de geestelijke verzorging van Zorggroep Elde? Hiernaast treft u de contactgegevens van de geestelijke verzorgers per locatie aan.