Verhuizen naar een verpleeghuis is een ingrijpende gebeurtenis. U verliest een deel van uw zelfstandigheid en mist uw vertrouwde woonomgeving. Soms wordt u gescheiden van uw partner. U wordt voor een deel afhankelijk van anderen en moet hen toelaten in uw leven. Ook voor naasten kan het moeilijk zijn om met de veranderende situatie om te gaan.
De medewerkers van Zorggroep Elde zijn zich hier terdege van bewust en proberen u en uw naasten zo goed mogelijk te ondersteunen. In deze fase van het leven kan een geestelijk verzorger voor u van bijzondere betekenis zijn.

Geestelijke verzorging

De geestelijk verzorger is gespecialiseerd in begeleiding en ondersteuning bij het omgaan met levens- en zingevingsvragen, maar ook bij ethische- en morele vragen. Bij ingrijpende gebeurtenissen maar ook bij minder ingrijpende voorvallen komen dit soort vragen op. Dan kan het helpen om daarover met iemand te praten.

Binnen Zorggroep Elde werken vijf geestelijk verzorgers, onder wie een islamitische geestelijk verzorger, verspreid over de locaties. Daarnaast zijn er deskundige en enthousiaste vrijwilligers actief binnen de geestelijke verzorging.

Persoonlijk en passend bij uw geloofsovertuiging

Zorggroep Elde biedt cultuurspecifieke en leefstijlgerichte zorg aan haar cliënten. De geestelijk verzorgers van Zorggroep Elde willen graag aansluiten bij uw levensbeschouwelijke en culturele achtergrond, alsook bij uw persoonlijke levensverhaal en kijk op het leven. Wij helpen u om eigen antwoorden te vinden op de levensvragen die u zelf stelt.

hospice acacia zorggroep elde boxtel

Kerstmis, Divali én Suikerfeest

Wij vinden het belangrijk dat bewoners met hun verwanten de grote feesten volgens eigen levensbeschouwelijke traditie kunnen vieren. Dat betekent dat de vieringen die wij in de locaties van Zorggroep Elde verzorgen heel divers zijn. Er wordt niet alleen Kerstmis en Pasen gevierd, maar bijvoorbeeld ook Suikerfeest, Offerfeest en Divali. Divers zijn ook de talloze kleinere rituelen in onze huizen. De ene bewoner helpt het om een Weesgegroetje bidden, voor de ander is een tekst uit de Koran een enorme steun.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

  • Individuele gesprekken
  • Groepsgesprekken en ontmoetingsgroepen rondom levensthema’s
  • Vieringen, rituelen en gebruiken
  • Ondersteuning rondom het levenseinde

Wilt u meer informatie over de geestelijke verzorging in een bepaalde locatie van Zorggroep Elde? Hiernaast treft u de contactgegevens van de geestelijke verzorgers per locatie aan.