Werken aan herstel

Werken aan herstel

Geriatrische revalidatie

Het komt voor dat oudere mensen na een ziekenhuisopname niet direct naar huis kunnen, maar revalidatie nodig hebben. Bijvoorbeeld na een beroerte of een heup- of knieoperatie. Voor die revalidatie kunt u tijdelijk verblijven in een verpleeghuis. Vaak spelen er namelijk ook andere problemen een rol, waardoor trainen en leren lastiger is. Moeilijkheden met het geheugen, de bloedsomloop, het bewegingsapparaat en/of stofwisseling.

Op de afdeling geriatrische revalidatie-afdeling van Zorgexpertisehuis Liduina is uw verblijf, afhankelijk van uw behandelplan, maximaal zes maanden.

Wat kan ik van de revalidatie verwachten?

Therapie en behandeling zijn afhankelijk van de problemen die u ervaart. Dat kan uiteenlopend zijn: moeilijkheden bij (voort)bewegen, de dagelijkse activiteiten, vrijetijdsbesteding, persoonlijke verzorging of huishoudelijke activiteiten. Of moeilijk- heden met praten, kauwen, slikken en voeding.

Naast de therapie onder begeleiding, gaat u ook zelf actief aan de slag. De intensiteit van de behandeling en het dagprogramma zijn afgestemd op uw persoonlijke revalidatiedoelen en mogelijkheden, uw motivatie en conditie. Dit betekent dat het programma voor iedereen anders is. Dagelijkse activiteiten, als tafel dekken, bed opmaken en persoonlijke verzorging, zien wij ook als goede therapeutische oefenmomenten.  Alles is er op gericht dat u zo snel mogelijk, op een verantwoorde wijze, weer naar huis kunt.

Van ziekenhuis naar huis

De behandelaars van Zorggroep Elde werken nauw samen met regionale ziekenhuizen en de thuiszorg. Alleen dan kunnen we de hele periode van ziekenhuisopname tot terugkeer naar huis en nazorg zo goed mogelijk regelen. Bij de start van de revalidatie plannen wij al een te verwachte  ontslagdatum.

Doel van de behandeling

  • Leren zelfstandig wassen en aankleden
  • Looptraining
  • Leren op zoveel mogelijk fronten weer zelfstandig te functioneren
  • Trainen om informatie te verwerken en te onthouden
  • Leren omgaan met verlieservaringen
  • Communicatietraining
  • Omgaan met voeding

Waar vindt behandeling plaats?

De behandelingen vinden plaats in de modern uitgeruste oefenzaal van Zorg- expertisehuis Liduina. De behandelaar behandelt zo nodig, ook na ontslag, door, zodat cliënten thuis op verantwoorde wijze kunnen werken aan herstel.