Belangrijk om te weten

Belangrijke informatie

Voorwaarden geriatrische revalidatie

Wie komt er voor geriatrische revalidatie in aanmerking?

Niet alle kwetsbare ouderen komen in aanmerking voor revalideren in een verpleeghuis. Er zijn een aantal voorwaarden:

  • de revalidatie is voorafgegaan door ziekenhuisopname van minstens 24 uur.
  • de vereiste revalidatiezorg is multidisciplinair, er zijn meerdere specialisten bij uw behandeling betrokken.
  • de revalidatie is gericht op terugkeer naar huis. Mocht dit niet meer mogelijk zijn, dan kunt u via Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ) een indicatie aanvragen voor verblijf in een verpleeghuis.

Wat gebeurt er na ontslag?

Er zijn verschillende mogelijkheden:

  • De behandeling is binnen de termijn van zes maanden succesvol afgerond. U bent geheel in staat weer zelfstandig te functioneren in uw vertrouwde woonomgeving.
  • Als het nodig is komen onze specialisten na ontslag bij u aan huis om de behandeling voort te zetten. Thuis kunt u dan op verantwoorde wijze verder werken aan herstel.
  • Als er nog behandeldoelen zijn, is het mogelijk om gebruik te maken van dagbehandeling: u woont thuis en gaat een aantal dagen of dagdelen naar de dagbehandeling. De dagbehandeling wordt aangeboden op dezelfde locatie als de revalidatie.
  • Is terugkeer naar uw eigen woonomgeving niet mogelijk is, dan adviseert onze cliëntenservice u graag bij het vinden van een passende woon(zorg)omgeving. U kunt dan helaas niet op de geriatrische revalidatieafdeling blijven.