Meer kwaliteit van leven

Meer kwaliteit van leven

Obesicare

Morbide obesitas bij ouderen

Voor ondervoeding en ondergewicht bij ouderen is vaak veel aandacht. Minder aandacht is er voor mensen met (ernstig) overgewicht. Toch neemt het aantal mensen met morbide obesitas (extreem overgewicht) steeds meer toe. Dat zien we ook terug in verpleeghuizen. Passende zorg en specifieke hulpmiddelen en materialen om mensen met ernstig overgewicht te helpen zijn niet in alle verpleeghuizen standaard voorhanden. Binnen Zorggroep Elde wel. We noemen deze specialistische zorg Obesicare.

Specifieke kennis en hulpmiddelen

Zorggroep Elde heeft een behandel- en begeleidingsmethode ontwikkeld voor mensen met overgewicht (BMI>40). Met Obesicare kunnen we hen passende en ergonomisch verantwoorde zorg geven. Bij ernstig overgewicht komt namelijk speciale kennis over tillen, voeding en bewegen om de hoek kijken. Die hebben we in huis. We hebben ervaring met de specifieke zorg en medische behandeling en beschikken over speciale voorzieningen en hulp- en tilmiddelen, die leven met ernstig overgewicht in alle opzichten comfortabeler maken.

Obesicare is belangrijk omdat:

  • we zien dat Obesicare voor mensen met morbide obesitas een zichtbare verbetering oplevert van de kwaliteit van zorg én van hun leven.
  • we complicaties als decubitus en smetten kunnen voorkomen.
  • we door samen te werken met cliënt, professional en verwanten, o.a. door voorlichting en het delen van kennis, nog betere begeleiding kunnen bieden.
  • de fysieke belasting van medewerkers verbetert door een veilig en effectief gebruik van de juiste til- en hulpmiddelen
  • door de aanwezige kennis en faciliteiten Zorggroep Elde regionaal een functie kan vervullen voor cliënten met ernstig overgewicht (BMI>40).