In warme, huiselijke setting

Huiselijk en warm

Hospice Acacia: palliatieve zorg in de laatste levensfase

Wanneer u in de laatste levensfase bent aangewezen op intensieve palliatieve terminale zorg, kunt u rekenen op medewerkers van hospice Acacia. In een kleinschalige en huiselijke omgeving is plaats voor drie gasten. Een multidisciplinair team staat graag voor u klaar om de laatste periode van het leven voor u zo comfortabel en aangenaam mogelijk te maken. U en uw naasten kunnen gebruik maken van alle faciliteiten binnen het hospice. U kunt de laatste levensdagen zo invullen zoals u dat wenst.

U heeft een eigen kamer (6 bij 5 meter) met eigen sanitair. Er is een gezamenlijke huiskamer met keuken, een slaapkamer voor familieleden en vrijwilligers en een stilteruimte. Hospice Acacia is gelegen naast Expertisehuis Liduina. Gasten kunnen gebruikmaken van faciliteiten van Liduina, zoals een winkel en restaurant.

Hospice Acacia is er voor iedereen, ongeacht geloofsovertuiging of geaardheid. De persoonlijke overtuiging van iedere gast wordt gerespecteerd.

Het team heeft aandacht voor al uw vragen, vragen van lichamelijke, psychosociale en spirituele aard. Symptomen die uw levenskwaliteit in de weg staan proberen we vroegtijdig te signaleren en te verzachten.

Duur van het verblijf

De maximale verblijfsduur in hospice Acacia is drie maanden. Verlenging is mogelijk na bespreking in het team. Tijdens het verblijf vinden er regelmatig evaluatie- gesprekken plaats.

Het team van Acacia

Het team van Acacia bestaat uit een coördinator, verzorgenden IG, verpleegkundigen, een specialist ouderengeneeskunde en vrijwilligers. Als het nodig is kunnen ook andere disciplines, zoals maatschappelijk werker, fysiotherapeut of geestelijk verzorger, worden geraadpleegd.

Samenwerking

Hospice Acacia werkt nauw samen met vrijwilligersorganisatie NABIJ. De vrijwilligers van NABIJ bieden ondersteuning aan mensen die door ouderdom of ziekte in hun laatste levensfase verkeren. Zorggroep Elde is aangesloten bij het netwerk palliatieve zorg regio ‘s-Hertogenbosch-Bommelerwaard.