Een plek voor wereldburgers

Voor wereldburgers

Wereldhuis

Waar ‘wereldburgers’ zich thuisvoelen

Leefstijlgerichte en cultuurspecifieke zorg hoort bij Zorggroep Elde. Voorheen werd deze zorg geboden in locaties Şefkat (ouderen van Turkse en Marokkaanse komaf), Nieuw Beekvliet (ouderen uit voormalige, overzeese gebieden) en Molenweide (zusters en paters van verschillende congregaties). In 2017 zijn deze locaties samengegaan in het Wereldhuis. Het Wereldhuis is een huis voor doelgroepen met een specifieke historie en eigenheid, die vanwege ernstige dementie intensieve zorg nodig hebben. In het Wereldhuis hebben bewoners de mogelijkheid om met gelijkgezinden te leven, maar kunnen ze ook in contact treden met andere culturen en religies. Er is plaats voor elke ‘wereldburger’ die zich thuis voelt in en zich aangetrokken voelt door deze woonvorm.