Thuis Zorggroep Elde maakt langer thuis wonen mogelijk

Met Thuis Zorggroep Elde langer thuis wonen

Met zorg aan huis langer thuis wonen

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens. Dat geldt ook, en misschien wel juist, als u wat ouder bent en niet alles meer zo makkelijk gaat of na een ziekenhuisopname. Thuis Zorggroep Elde biedt diensten en services aan huis. Voor jong en oud! Of u nu bent aangewezen op ondersteuning bij uw persoonlijke verzorging, intensieve verpleegkundige zorg, hulp nodig heeft bij het huishouden, individuele begeleiding of dagopvang nodig heeft. In alle gevallen kunt u een beroep op ons doen. Ook als er complexe zorg nodig is. De hulp kan eenmalig zijn of voor langere tijd.

Met thuiszorg eerder en langer zelfstandig

Thuis Zorggroep Elde ondersteunt u om zelfstandig thuis te wonen en  zo lang mogelijk de dingen te blijven doen zoals u dat gewend bent. In overleg met u en degenen die dichtbij u staan kijken we wat u nodig heeft. Wat kunt u zelf doen of uw familie, wat kan onze bijdrage zijn.

We werken nauw samen met de mensen in uw netwerk. Uw familie of directe naasten, de huisarts, specialisten en behandelaars zoals fysiotherapeuten. Onze lijnen zijn kort. Daardoor kunnen we snel schakelen en passende hulp regelen als dat nodig is.

Onze kracht is dat we vaak verder kijken naar wat nodig is om langer zelfstandig te wonen. Soms bieden technologische hulpmiddelen een uitkomst. Personenalarmering of het gebruik van een handig medicijndoosje dat u helpt om op het  juiste tijdstip de juiste medicijnen in te nemen. In overleg met u kijken we naar wat het meest geschikt is en bij u past.

Hoe werken wij?

Bij Thuis Zorggroep Elde werken (wijk)verpleegkundigen/verzorgenden en huishoudelijk medewerkers. Zij werken in kleinschalige wijkteams. Zo leren ze klanten goed kennen en  kunnen ze snel zaken met elkaar afstemmen.  Onze medewerkers hebben brede verpleegkundige kennis en houden tijdens de zorgverlening uiteraard zoveel mogelijk rekening  met cultuur- en leefstijlgebonden wensen.

Voor meer complexe en gespecialiseerde zorg hebben wij een apart verpleegtechnisch team (VTT) van gespecialiseerd verpleegkundigen. Dit team is 24 uur per dag en zeven dagen in de week beschikbaar.

Zorgafspraken

Naast afspraken over het gewenste tijdstip van zorg, maken wij heldere zorgafspraken met u. Die worden vastgelegd in het zorgplan.  Als uw situatie verandert en er is meer of minder zorg nodig, dan gaan we opnieuw met u in gesprek en worden afspraken bijgesteld. Op deze manier weet u waar u aan toe bent en zijn onze medewerkers precies op de hoogte wat nodig is om optimale zorg te bieden. We proberen ervoor te zorgen dat u zoveel mogelijk dezelfde gezichten ziet. Dat is voor u prettig, maar ook voor de medewerkers.